Avatar

Võrumaa Sõprade Selts
@vorumaaselts

Võrumaa Sõprade Selts

vorumaaselts receives €0.00 per week from 0 patrons.
Donate   Credit/Debit Card Direct Debit PayPal

Statement

Seltsi kuuluvus

Võrumaa Sõprade Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Ühing on vabatahtlikult liitunud isikute mittetulundusühing, mis tegutseb lähtuvalt põhikirjast ja Mittetulundusühingute seadusest. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega.

Seltsi eesmärk

Seltsi tegevuse eesmärgiks on majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, ajalooliselt, keeleliselt, arenev Võru/Võrumaa piirkond. Võrumaa valdade ja Võru linna elanikud ja erinevad huvigrupid on kogukonna arengu edendamisse kaasatud/oodatud.

Võrumaa piirkonna inimeste majanduslike, sotsiaalsete, ajalooliste (sh. genealoogia, koduloouurimine, Võru ja Võrumaaga seotud esemete/fotode/trükiste kollektsioneerimine ja säilitamine, detektorism (pisut hääbunud peale seaduste muutumist), keeleliste (võro kiil), kultuuriliste (s.h huviharidus, (hobi) fotograafia), tervisesport (liikumine), tervisedenduslike, keskkonda säästev eluviis, taaskasutus,  keskkonnaprobleemide teadvustamine ning nende lahendamises osalemine tehes koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega.

Kellele?

Ühingusse on oodatud tegusad inimesed kellele meeldivad ülalmainitud tegevused ja kellele meeldib ka kaasa aidata nii seltsi, kohaliku kogukonna kui ka kohaliku elu arengule, oleme teineteisele toeks, olenemata inimeste sotsiaalsetest taustadest on meil kõigil õigus elada täisväärtuslikku elu.

Kui sa leiad, et see Selts on just sulle, siis on sul võimalik meile jätta oma esmane kontakt.

Missioon

Võrumaa Sõprade Seltsi missiooniks on luua ja hoida Kogukonda mis hoolib oma kandist ja inimestest, koguda, säilitada ja tutvustada piirkonna ajaloolist pärimust, hoides traditsioone, tuues kokku nii vanu kui noori läbi erinevate tegevuste, luues sellega kogukondlikku turvatunnet.

Visioon

Võrumaa ja Võru kui ka Selts on positiivse mainega, Võru kui ka Võrumaa on meeldiv elukeskkond, kus elanikel on huvitav ja hea elada ja turistidel on hea puhata.

Tulevikus loodame, et Seltsil on omad ruumid/seltsimaja, oma transport, omad vahendid/seadmed ürituste läbiviimiseks, oma arhiiv/muuseum kohalikust ajaloost.

Väärtused

Koostöövalmidus – selts on avatud koostööks teiste huvigruppidega. Proaktiivsus – selts on tegevuste algataja, mitte sündmuste järgija. Pühendumus – selts viib lõpuni algatatud tegevused.

Linked Accounts

vorumaaselts owns the following accounts on other platforms:

History

vorumaaselts joined 1 year ago.

Income Per Week (in Euro)

Number of Patrons Per Week